Herroepingsrecht

 

Artikel 5. Herroepingsrecht

 

5.1 Heeft u het product geleverd gekregen en bent u er niet tevreden mee? Dan heb u in beginsel de mogelijkheid om alsnog u geld terug te krijgen. U als consument hebt het recht om de overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet binnen 14 zonder opgave van redenen te annuleren.

 

5.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor u als ondernemer.

 

5.3 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u (of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is,) het product hebt (heeft) ontvangen.

 

Artikel 6. Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd

 

6.1 Tijdens de bedenktijd dien u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

 

6.2 Wij zullen vanuit hygiënisch oogpunt het product niet retour nemen als het is gedragen en/of gewassen.

 

6.3 Houdt er ook rekening mee dat wij eventueel een waardevermindering bij u in rekening kunnen brengen indien u op een manier met het product omgaat die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

6.4 Als u gebruik wenst te maken van u herroepingsrecht, meldt u dit bij ons binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail naar info@Vaccimaatje.nl met daarin u ordernummer vermeld.

 

6.5 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt u het product terug, of overhandig u dit aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. U hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als u het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 

6.6 U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

6.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.

 

6.8 U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

Artikel 7. Onze verplichtingen tijdens de bedenktijd

 

7.1 Als wij de melding van herroeping door u op elektronische wijze hebben ontvangen, sturen wij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 

7.2 Wij doen de terugbetaling onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u ons de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

7.3 Wij gebruiken voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u.

 

7.4 Als u hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Herroepingsrecht en bedenktijd conform onze algemene voorwaarden

 

 

 

© 2021 Vaccimaatje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel